Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Naar aanleiding van alle inspraak hebben wij als gemeenten nogmaals gekeken naar het eerste concept van de uitgangspunten. Naar aanleiding hiervan hebben wij aanpassingen gedaan op zowel de diensten als de kwaliteit vooraf en tijdens het contract.

Op 4 april 2018 stapt de iWmo- en iJw-keten over op de release 2.2 van deze berichtenstandaarden. Wat betekent dit voor uw organisatie? Wat moet u doen om deze overstap voor te bereiden? Bekijk de landelijke draaiboeken over deze overstap van Zorginstituut Nederland. De draaiboeken ondersteunen softwareleveranciers, gemeenten en aanbieders. De migratieperiode start op 18 maart.

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Op 15 januari 2018 hebben we een bijeenkomst gehouden over de diensten die in de uitgangspuntennotitie staan beschreven. Daarnaast zijn de reacties op de tarieven besproken. Er is veel input geleverd ten aanzien van de diensten. Ten aanzien van de tarieven liepen de reacties uiteen. Zie hiervoor ons eerdere bericht van 12 februari jl., waarin u ook de inspraakreacties kunt lezen. Dit bericht vindt u in het nieuwsarchief.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe