Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Let op: dit bericht heeft betrekking op de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.

De inschrijving voor de inkoop Wmo 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe opent op woensdag 20 juni 2018. De inschrijving sluit op 31 augustus 2018 24.00 uur. Voor de inschrijving maken wij gebruik van een programma Aanbestedingskalender.

Het bestuurlijk akkoord voor 2019 over einde van de lopende overeenkomst Wmo en MO/BW, nieuwe aanbesteding einde lopende overeenkomst MO/BW.

Bericht bestemd voor gemeente Deventer en Olst-Wijhe

De gemeenten zijn van plan om woensdag 6 juni 2018 een vooraankondiging te plaatsen over de aanbesteding voor Wmo maatwerkvoorzieningen 2019. U kunt deze vooraankondiging vanaf 6 juni vinden op Aanbestedingskalender.nl

De gemeenten maken voor de inschrijving gebruik van de website Aanbestedingskalender.nl

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe