Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Aanbieders die Aanvullende diensten leveren dienen aan het eind van het traject niet zelf een Ondersteuningsplan op te leveren.

De aanbieder overlegt een gewaarmerkte accountantsverklaring inclusief controleverklaring over de productieverantwoording binnen de termijnen zoals genoemd in het algemene accountantsprotocol.

De Inkoop WMO 2019 voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe is gepubliceerd op de Aanbestedingskalender. De inschrijving sluit op 31 maart 2019 23.59 uur.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe