Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Dit bericht betreft alleen de gemeente Deventer

De vakgroep Kennis & Verkenning heeft in opdracht van de gemeente Deventer de aantallen cliĆ«nten en de type ondersteuning gemeten op 1 mei  2017 en 1 mei 2018. Om de ontwikkelingen op dit gebied inzichtelijk te maken hebben zij de factsheet Wmo opgesteld.

Belangrijk: Aangepaste planning

Dit bericht heeft betrekking op de gemeente Deventer en Olst-Wijhe

De gemeenten hebben vanaf 20 juni 2018 de aanbesteding voor inschrijving open gezet, via Aanbestedingskalender.

Let op: Dit bericht heeft betrekking op de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben eerder aangegeven in gesprek te zijn met de regio IJsselland, waaronder Zwolle, voor wat betreft de inkoop Wmo 2020.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe