Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Dit bericht heeft betrekking op de gemeente Deventer en Olst-Wijhe

De gemeenten hebben vanaf 20 juni 2018 de inschrijving voor de nieuwe overeenkomst Wmo 2019 open gezet, via Aanbestedingskalender.

Dit bericht heeft betrekking op de gemeente Deventer en Olst-Wijhe

De gemeenten hebben vanaf 20 juni 2018 de inschrijving voor de nieuwe overeenkomst Wmo 2019 open gezet, via Aanbestedingskalender.

Dit bericht heeft betrekking op de gemeente Deventer en Olst-Wijhe

De gemeenten hebben vanaf 20 juni 2018 de inschrijving voor de nieuwe overeenkomst Wmo 2019 open gezet, via Aanbestedingskalender.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe