Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Dit bericht heeft alleen betrekking op de gemeenten Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en Voorst. 

Zoals gecommuniceerd op 17 april 2018 zijn de gemeenten bereid de gevolgen van de nieuwe cao vvt op de tarieven van 2018 te onderzoeken (bericht >). Er is voor gekozen om te wachten op de vaststelling van de definitieve tarieven voor 2019. 

Dit bericht heeft betrekking op de gemeente Deventer en Olst-Wijhe

14 september 2018 sluit de inschrijving op de raamovereenkomst Inkoop Wmo 2019. De gemeenten streven er naar om op 21 september 2018 de inschrijvende partijen te berichten of de gemeenten aanvullende vragen hebben.

Op veel plekken in Nederland is de zorgsector in beweging. In Deventer krijgen veranderingen heel concreet vorm. Een innovatieve aanpak die verandering van onderaf stimuleert. Professionals, organisaties en systemen volgen. Bewoners, patiĆ«nten en cliĆ«nten vormen de kern van deze nieuwe aanpak. Het motto van de Deventer Aanpak Gezondheid & Gedrag? Als mensen succes hebben ondersteunen we dat. Lees de nieuwsbrief aanpak gezondheid en gedrag.

Meer lezen?

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe