Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Dit bericht heeft betrekking op de gemeente Epe

Met de zorgaanbieders is afgesproken dat inwoners die ondersteuning en zorg ontvangen worden gemeld bij het Centraal Administratiekantoor (CAK). Dit is belangrijk voor het maandelijks betalen van de eigen bijdrage. Uit overzichten blijkt dat melding bij CAK niet altijd juist en tijdig of zelfs helemaal niet gebeurt. Hierover is al in 2015 gecommuniceerd middels een brief en een bericht op zorgaanbiedersinfo.nl.

Dit bericht heeft betrekking op de gemeente Apeldoorn

Het aanvraagformulier voor verlenging van de indicatie op de website is aangepast. Het formulier is vereenvoudigd en heet nu meldingsformulier.

Dit bericht heeft betrekking op de gemeente Deventer en Olst-Wijhe

De gemeenten zijn op dit moment (maandag 24 september) bezig met het versturen van de aanvullende vragen.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe