Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

De individuele gemeenten moeten voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen aantonen dat de door het Rijk ontvangen middelen juist zijn besteed.

Bericht vanuit de gemeente Deventer en Olst-Wijhe

Onder Wmo/Gemeente Deventer en Wmo/Olst-Wijhe vindt u onder Uw factuur aanbieden de nieuwe productcoderingslijst voor de Wmo 2019, inclusief CAK-codes en de nieuwe tarieven.

Dit bericht betreft alleen de gemeente Deventer

De vakgroep Kennis & Verkenning heeft in opdracht van de gemeente Deventer de aantallen cliĆ«nten en de type ondersteuning gemeten op 1 mei  2017 en 1 mei 2018. In de factsheet Wmo zijn de ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe