Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

In verband met de wijziging van de levereenheid van de producten Directe ondersteuning en Respijtopvang, zijn de productcodes van deze producten aangepast.

Op 31 december 2018 is de Raamovereenkomst Wmo 2019 ingegaan. Deze overeenkomst kent vele wijzigingen ten opzichte van de raamovereenkomst in 2018. De belangrijkste wijzigingen leest u in dit artikel.

Bericht van de gemeente Deventer en Olst-Wijhe

Sinds 2016 hebben zorgaanbieders Wmo gratis gebruik kunnen maken van de Berichtenapp voor het ontvangen van toewijzingen en het declareren van ondersteuning.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe