Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Cliënten maken soms tijdelijk geen gebruik van hun beschermd wonen plek vanwege vakantie, ziekenhuisopname of kortdurende detentie.

In de Raamovereenkomst is opgenomen dat het tarief per Bouwsteen een vaste vergoeding betreft voor het uitvoeren van de dienstverlening die hoort bij die Bouwsteen.

De verslagen van de aanbiedersbijeenkomst van 4 juni in Epe en van de bijeenkomst over het elektronisch berichtenverkeer in Apeldoorn op 22 juni zijn beschikbaar.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe