Het is niet toegestaan om een extra eigen bijdrage op de cliënt te verhalen, naast de CAK eigen bijdrage.

Op pagina 8 van de Raamovereenkomst Wmo 2019, artikel 6.5,  is te vinden dat de aanbieder zijn werkzaamheden uitvoert zonder enige betaling of enige aanvullende betaling door de cliënt of anderszins.

 

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe