Inschrijvers kunnen zelfstandig of als hoofdaannemer, of als onderaannemer, of als lid van een coöperatie, combinatie, consortium, franchise, joint venture of VOF of vereniging, of als onderdeel van een concern elk de ander daarbij uitsluitend per instapmoment, niet meer dan één keer een inschrijving indienen per dienst.

Indien inschrijver onderdeel uitmaakt van een concern, dan wel ressorteert onder andere inschrijvers/maatschappijen, of onderdeel uitmaakt van een vergelijkbare getrapte organisatiestructuur, is het enkel toegestaan dat maximaal één maatschappij vanuit dit concern per dienst één keer een inschrijving indient.

Indien u zowel zelfstandig en als hoofd/onderaannemer, of lid van een coöperatie, combinatie, consortium, franchise, joint venture of VOF of vereniging indient, dan blijft de zelfstandige inschrijving gehandhaafd en komt de overige inschrijving(en) te vervallen.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe