Dit bericht betreft alleen de gemeente Deventer

Zoals in de raamovereenkomst Wmo 2019 aangegeven zal Plus OV haar taken stoppen in augustus 2019.

Alle partijen die een raamovereenkomst hebben met de gemeente Deventer hebben ingestemd dat het vervoer van en naar de locaties wordt verzorgd door de aanbieder. De aanbieder ontvangt hiervoor een toewijzing. Voor het vervoer staat een vast tarief. Om de overgang soepel te laten verlopen zal de gemeente aan alle nieuwe cliënten voor ondersteuning activiteiten daginvulling ook de indicatie vervoer koppelen indien nodig. Dit gaat 1 februari 2019 in. Bestaande cliënten worden tot 1 augustus 2019 door PlusOV gereden van en naar de locaties. Daarna is het de verantwoordelijkheid van de aanbieders om dit te organiseren.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe