Let op: Dit bericht heeft betrekking op de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben eerder aangegeven in gesprek te zijn met de regio IJsselland, waaronder Zwolle, voor wat betreft de inkoop Wmo 2020.

Naar verwachting is het voor alle gemeenten in deze regio niet haalbaar om vanaf 2020 meer te gaan samenwerken op de inkoop Wmo. Dit wordt echter pas na de zomer 2018 definitief besloten.

Vooralsnog gaan de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe er vanuit dat de raamovereenkomst, die ingaat op 31 december 2018, verlengd zal worden voor 2020. 
Zodra hierover meer bekend is zal dit via deze weg aan u bekend worden gemaakt.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe