Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Dit bericht betreft alleen de gemeente Deventer

Zoals in de raamovereenkomst Wmo 2019 aangegeven zal Plus OV haar taken definitief stoppen per 1 augustus 2019.


Alle partijen die een raamovereenkomst hebben met de gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben ingestemd dat het vervoer van en naar de locaties wordt verzorgd door de aanbieder. De aanbieder ontvangt hiervoor een toewijzing. Voor het vervoer staat een vast tarief. Alle cliënten die nu gereden worden door PlusOV zullen met ingang van 1 augustus 2019 overgezet worden naar de aanbieders. Het is dan de verantwoordelijkheid van de aanbieders om het vervoer te gaan organiseren.

De gemeente informeert in week 29 de cliënten over deze wijziging via een brief.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe