De zorgregio Midden-IJssel/Oost Veluwe heeft een nieuwe website: www.zorgregiomijov.nl.

Binnen de Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 (annex III dienstverleningsvoorwaarden 3I.) en de Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen MO/BW GGZ 2015 (annex III dienstverleningsvoorwaarden 3H.) is afgesproken dat zorgaanbieders jaarlijks een rapportage van de klachtenregistratie omtrent geleverde zorg dienen aan te leveren aan de gemeente Apeldoorn.

Op 11 juli jl. heeft de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd voor de inkoop van de JGGz voor 2018.

Deze verdiepingsbijeenkomst volgt op de eerder gehouden inloopbijeenkomst.

Subcategorieƫn

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos breed

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos smal