Wmo

Deze site is voor aanbieders die Wmo ondersteuning leveren in de gemeente Deventer en/of Olst-Wijhe. Onder Wmo ondersteuning valt onder andere persoonlijke ondersteuning, ondersteuning activiteiten dag, ondersteuning schoon huis en respijtopvang. De ondersteuning is bedoeld om onze inwoners weer zelfredzaam te maken en te laten participeren in de maatschappij. De gemeente Deventer en Olst-Wijhe hebben samen de inkoop van deze ondersteuning georganiseerd. Op deze site vindt u alle informatie hieromtrent alsmede de contactpersonen per gemeente.

Wijzigen er tussentijds gegevens?

Vanaf 2017 is de huishoudelijke hulp in Deventer opgenomen in de aanbesteding maatwerkvoorzieningen Wmo.

Het is niet toegestaan om een extra eigen bijdrage op de cliënt te verhalen, naast de CAK eigen bijdrage.

Op de hoogte blijven

Samenwerking tussen: 

deventer         olst wijhe