Beste zorgaanbieder, Geachte relatie,

Per 31 december 2017 worden alle DBC’s van de specialistische GGz afgesloten. Gemeenten kunnen voor de vervanging van deze DBC systematiek kiezen uit 1 van de 3 landelijk ontwikkelde uitvoeringsvarianten, zoals de inspanningsgerichte, taakgerichte en outputgerichte uitvoeringsvariant.

De zeven Gelderse jeugdhulpregio’s (G7) hebben de functie crisisinterventie gecontracteerd bij de afdeling Spoedeisende Zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Gelderland en bij de crisisdiensten van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Er waren nauwelijks afspraken tussen deze partijen die het mogelijk maken om elkaars expertise in te schakelen bij een interventie, terwijl dit wel noodzakelijk is om de jeugdigen goed en snel te kunnen helpen.

Beste zorgaanbieder,

Vanaf 12 juni 2017 stapt de landelijke infrastructuur Berichtenverkeer over op de iWMO en iJW release 2.1. Zorg dat u, als zorgaanbieder, op 12 juni gereed bent. Uw softwareleverancier zal een aanpassing in de software moeten doorvoeren. Houdt hierover contact met uw softwareleverancier.

Subcategorie├źn

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos breed

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos smal