Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Op 15 januari 2018 hebben we een bijeenkomst gehouden over de diensten die in de uitgangspunten notitie staan beschreven. Daarnaast zijn de reacties op de tarieven besproken. Er is veel input geleverd ten aanzien van de diensten. Zie hiervoor de bijlage. Ten aanzien van de tarieven liepen de reacties uiteen.

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

In de bijeenkomst op 15 januari 2018 presenteerden wij u in grote lijnen de uitkomsten uit de uitvraag reële kostprijs. U treft hierbij de gebruikte presentatie aan.

Dit bericht is alleen voor de gemeente Apeldoorn

I.v.m. technisch onderhoud en de jaarrekening 2017 vindt er geen betalingsrun plaats op 3 januari 2018 bij gemeente Apeldoorn. De eerst volgende betalingsrun zal op woensdag 10 januari 2018 plaatsvinden.

Subcategorieën

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos breed

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos smal