Elke hoofdbehandelaar in de jeugd-ggz moet volgens de Jeugdwet een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders moeten een VOG overleggen aan de gemeente met wie zij een contract sluiten.

Vanaf 31-12-2017 vervallen de DBC's binnen de Jeugd-GGZ. Er zal vanuit de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe komende maanden een dialoog komen met de GGZ-aanbieders om toe te werken naar 1 van de 3 standaard uitvoeringsvarianten (inspanningsgericht, taakgericht of resultaatgericht) als alternatief voor de DBC-sturing/bekostiging. Hierover zal komende maanden meer worden gepubliceerd op www.zorgaanbiedersinfo.nl.  

De individuele gemeenten van de regio moeten voor de uitvoering van de WMO, Beschermd Wonen & Jeugdwet kunnen aantonen dat de door het Rijk ontvangen middelen juist zijn besteed.

Subcategorieƫn

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos breed

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos smal