Dit bericht betreft alleen de gemeente Apeldoorn

Cliënten moeten zelf de einddatum van hun indicatie in de gaten houden, indien nodig met ondersteuning van de zorgaanbieder. Het is belangrijk dat een aanvraag voor verlenging van de indicatie op tijd gedaan wordt: minimaal 2, maximaal 3 maanden voor het verlopen van de indicatie. Lukt het uw cliënt niet om een tijdige aanvraag te doen? Help uw cliënt hier dan mee.

Op dit moment is via het sociaal wijkteam Apeldoorn een Pools gezin in zorg. Dat gezin heeft ambulante begeleiding. Als gevolg van de taal- en cultuurbarrière verloopt de begeleiding van dit gezin zeer moeizaam.

Vanaf 1 juni 2017 is de AMvB reële kostprijs maatschappelijke ondersteuning van kracht. Er is een nieuw artikel 5.4 toegevoegd aan het uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Het artikel heeft tot doel dat de gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo-dienst, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de gemeentelijke eisen van kwaliteit en continuïteit van deze dienst en de arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskracht die de dienst verleent.

Subcategorieën

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos breed

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos smal